Zorgbegeleiding (casemanagement)

Onze sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (spv'ers) zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met dementie en hun omgeving. Zij bekijken steeds wat uw behoeften rondom zorg zijn en informeren u over mogelijkheden voor zorg, hulp en/of behandeling en helpen u met het maken van keuzes. Zij kunnen bemiddelen bij het inschakelen van andere hulpverleners en instellingen. Bijvoorbeeld wanneer thuiszorg, dagverzorging of dagbehandeling nodig is.

Als daarvoor een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) nodig is, kunnen zij u hierbij ondersteunen of de beschikbare informatie opsturen om zo de indicatiestelling te versnellen. De verpleegkundigen proberen er ook voor te zorgen dat alle hulpverleners die bij u betrokken zijn op één lijn zitten. Dat betekent dat iedereen weet wat de bedoeling is en welke hulp er geboden moet worden.