Ziekte van Pick

De ziekte van Pick is een bijzondere vorm van dementie. De uitval van hersencellen is minder verspreid over de hersen dan bij bijvoorbeeld Alzheimer, maar bevindt zich vooral in het voorste deel van de hersenen.  Dit worden de frontale hersenen genoemd, achter het voorhoofdsbeen.

Zoals alle delen van de hersenen hebben de frontale hersenen een eigen taak. De frontale hersenen spelen vooral een rol in denken en persoonlijkheid. In de frontale hersenen ontstaan ook ideeën en plannen om iets te ondernemen. Als de uitval van hersencellen zich vooral daar bevindt, zijn de eerste verschijnselen van de dementie anders dan bij bijvoorbeeld Alzheimer.

De geheugenstoornissen vallen in het begin nog mee, maar de patiënt onderneemt minder en de persoonlijkheid kan veranderen. Pas later in het ziekteproces treden de geheugenstoornissen op.