Wat doen wij

Wat doet Dimence?

Als de diagnose dementie is gesteld, kan een hulpverlener van Dimence de patiënt en de omgeving begeleiden. Wij houden het verloop van de ziekte in de gaten en ondersteunen hem. Ook degenen die in de directe omgeving van de patiënt voor hem zorgen, de zogenaamde mantelzorger, ondersteunen wij.
Doel van de hulp is om de dementerende patiënt zo lang als dat mogelijk en verantwoord is thuis te laten wonen. De begeleiding wordt, meestal, thuis gegeven.
Als er meer begeleiding thuis nodig is omdat anders thuis blijven wonen met de hulp van uw omgeving en de gewone hulpverlening niet mogelijk is, kan extra zorg van een psychiatrisch verpleegkundige ingezet worden.
Dimence doet deze begeleiding bij de zogenaamde complexe situaties. Dit kan zijn bij patiënten waar door gedragsproblemen of doordat het om een bijzondere vorm van dementie gaat specialistische hulp nodig is. Dimence heeft daarvoor een team met verschillende deskundigen. Een sociaal psychiatrische verpleegkundige, een arts en een psycholoog en zo nodig nog andere disciplines.

Begeleiding van de patiënt

Bij de patiënt volgt de hulpverlener, vaak een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, het verloop van de ziekte. Als er onverwachte symptomen zijn, of als door de toenemende ernst nieuwe problemen optreden, kan de verpleegkundige daarop reageren, in overleg met de mantelzorger, met nieuwe maatregelen.

Gespreksbehandeling

Bij gespreksbegeleiding gaat het om begeleiding bij het omgaan met dementie. De verwerking van de ziekte en het verlies komen aan de orde. Ook met de naastbetrokkenen worden zulke gesprekken gevoerd. Deze gesprekken gaan zowel over de omgang met elkaar als over de eigen gevoelens bij de achteruitgang. Door de ziekte verandert er immers veel voor u en uw omgeving. Hierdoor kunnen problemen ontstaan, zoals somberheid en angst. Gesprekken met een psycholoog en/of verpleegkundige of, als u bent opgenomen, ook met psychiater/arts, kunnen u en de mensen uit uw omgeving hierbij helpen. De gesprekken hebben als doel de ervaren problemen door u en uw omgeving te verminderen en te leren vorm en inhoud te geven aan het eigen (dagelijks) leven bij de veranderende omstandigheden.

Medicamenteuze behandeling

Voor sommige vormen van dementie is medicamenteuze behandeling mogelijk om de symptomen enige tijd te vertragen. Zie daarvoor de paragraaf over

Behandeling met medicijnen.

Ook kunnen medicijnen helpen tegen sommige gedragsproblemen.Zie ook daarvoor de paragraaf over

Behandeling met medicijnen.

Zorgbemiddeling

Naast ondersteunende hulp aan de patiënt en aan de omgeving, de mantelzorg, kan de hulpverlener van Dimence ook een coördinerende rol spelen. Hij zorgt dan dat andere hulpverlener op het goede moment worden ingeschakeld en samenwerken. Zie daarvoor de paragraaf