Voorlichtingsavonden

Dimence organiseert in Zwolle enkele malen per jaar voorlichtingsavonden voor mantelzorgers van patiënten met dementie. De avonden zijn niet bedoeld voor de dementerende zelf.
Op zo’n avond wordt door een arts en een verpleegkundige (Sociaal Verpleegkundige; SPV'er) informatie gegeven over dementie. Er is uitleg over wat een dementiesyndroom inhoudt. Hoe het eruit ziet, welke verschijnselen er zijn en wat het verloop is. Dit gebeurt onder andere met een instructiefilm van Alzheimer Nederland.
De verpleegkundige vertelt over gedrag van dementerenden en hoe de omgeving daarmee om kan gaan.
Tijdens de avond is ruim gelegenheid voor vragen. Er is ook een leestafel aanwezig. De avond is geschikt om algemene informatie te verzamelen. Er is geen gelegenheid om uw eigen specifieke geval uitgebreid te bespreken.
De avonden zijn ook erg nuttig om als verschillende leden van een familie die voor een dementerende zorgt samen dezelfde informatie te krijgen. Om als het ware "de klok gelijk te zetten".

Opgeven kan via uw begeleider van Dimence. Inlichting over de avonden kunt u ook krijgen via het secretariaat van circuit Ouderen van Dimence:

t 038-4691080.