Woordvindstoornissen

Afasie

Er kunnen bij vorderende dementie, problemen ontstaan bij het vinden van het goede woord. Iemand kan dingen die hij ziet of hoort niet meer benoemen. Anderen kunnen nog goede zinnen vormen maar hebben er erg veel tijd voor nodig. Ook worden woorden weggelaten of vervormd tot heel andere woorden.

We merken vrij snel op als het om het spreken van de patiënt gaat, als hij een woord niet weet of het verkeerde woord gebruikt. We horen wel dat er iets niet klopt.

Dementiesyndroom

Het dementiesyndroom is een paraplu waaronder verschillende ziekten vallen. Bij dementie worden de hersencellen van de patiënt langzaam maar zeker aangetast.

Door de geleidelijke uitval van hersencellen op vele plaatsen in de hersenen, ontstaan de verschijnselen die typisch zijn voor dementie. De vergeetachtigheid, de desoriëntatie (niet meer weten waar je bent) en de oordeel stoornissen.

Abonneren op RSS - Woordvindstoornissen