Alzheimer

Medicamenteuze mogelijkheden

Wie schrijft de medicijnen voor?

Medicijnen worden altijd voorgeschreven door een arts of psychiater. Voordat deze dit doet, moet er eerst een goede diagnose zijn en wordt er gekeken of er geen omstandigheden zijn die het voorschrijven van de medicatie verbiedt of sterk afraden. Hierbij wordt goed gekeken naar de lichamelijke gezondheid en andere medicijnen die worden gebruikt. De mogelijkheid van de behandeling wordt met de patient (en andere naasten) besproken, waarbij er goede voorlichting wordt gegeven over de te verwachten positieve effecten en eventuele bijwerkingen.

Lewy-body dementie

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over bepaalde aspecten van behandeling. Volgens sommige onderzoekers zijn de verschijnselen van parkinsonisme redelijk goed te behandelen, andere onderzoekers achten dit echter niet mogelijk.

Abonneren op RSS - Alzheimer