Organisatie van de hulp

In Zwolle, maar op vele andere plekken in het land ook, hebben verschillende organisaties samenwerking gezocht om mensen met dementie zo goed en zo doelmatig mogelijk te helpen.

Bij het Geheugencentrum Zwolle en omstreken kunnen patiënten met geheugenklachten worden onderzocht.
Is er sprake van dementie? En zo ja, hoe ernstig en welke vorm.

Nadat de diagnose gesteld is, is het streven om voor elke dementerende een zorgbegeleider aan te stellen. Dit vindt plaats binnen afspraken binnen het Dementienetwerk IJssel-Vecht. De zorgbegeleider is voor de patiënt en zijn omgeving de contactpersoon voor vragen en bij problemen.
Hij of zij zorgt dat hij op de hoogte is van de toestand en schakelt hulp in naarmate dat nodig is.
Ook geeft de zorgbegeleider zelf informatie en ondersteunt hij de patiënt en de omgeving bij de langzame achteruitgang en bij het verwerken daarvan.
Zowel Geheugencentrum als zorgbemiddeling zijn te bereiken via 038-4691200.
Aanmelding voor onderzoek en voor begeleiding kunnen via de huisarts worden gedaan.