Opname verpleeghuis

Ondanks de inzet van de partner, kinderen, buren, vrienden, vrijwilligers en professionele hulpverleners kan het moment aanbreken dat de verzorging van iemand met dementie thuis onmogelijk wordt. Het is nuttig om tijdig informatie in te winnen over aanvraagprocedures, voorwaarden en wachtlijsten van verpleeghuizen.

Ingrijpend

Opname in een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel de persoon met dementie als de familie. Opname in een verpleeghuis moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Veel verpleeghuizen hebben wachtlijsten voor toekomstige bewoners. Informeer tijdig naar de aanvraagprocedures, voorwaarden en wachtlijsten. Uw zorgbegeleider kan u helpen met de keuze. Deze is goed op de hoogte van de mogelijkheden en het aanbod in uw regio.

Handige websites:

Een overzicht van verpleeghuizen en kleinschalige zorginstellingen vindt u op de website van het Kenniscentrum Wonen-Zorg: www.kcwz.nl.
Voor een overzicht van particuliere zorgvoorzieningen: www.nevep.nl

  • De Herbergier is een zorgvoorziening voor mensen met dementie, waar zoveel mogelijk geprobeerd wordt het thuisleven na te bootsen: www.herbergier.nl
  • Op www.wonenmetdementie.nl vindt u onder het kopje 'Projecten bij u in de buurt' een overzicht van kleinschalige zorgvoorzieningen voor mensen met dementie.