Medicamenteuze mogelijkheden

Wie schrijft de medicijnen voor?

Medicijnen worden altijd voorgeschreven door een arts of psychiater. Voordat deze dit doet, moet er eerst een goede diagnose zijn en wordt er gekeken of er geen omstandigheden zijn die het voorschrijven van de medicatie verbiedt of sterk afraden. Hierbij wordt goed gekeken naar de lichamelijke gezondheid en andere medicijnen die worden gebruikt. De mogelijkheid van de behandeling wordt met de patient (en andere naasten) besproken, waarbij er goede voorlichting wordt gegeven over de te verwachten positieve effecten en eventuele bijwerkingen.

Medicijnen die bij dementie voorgeschreven kunnen worden zijn onderverdeeld in twee groepen:

Cognitieve problemen bij dementie

Er zijn middelen die proberen de voortgang van dementie te vertragen. Deze heten acetylcholine-esteraseremmers. Exelon en Reminyl vallen in die groep. Deze middelen kunnen worden voorgeschreven in geval van een lichte tot matige vorm van Alzheimer dementie. Het probeert het evenwicht van acetylcholine te herstellen.
Voor de behandeling vindt er eerst een gesprek met de arts plaats. Van de medicijnen moet je niet heel veel verwachten. Het middel kan het ziekteverloop vertragen maar geneest de ziekte niet. De medicijnen werken slechts bij een klein percentage mensen en voor een beperkte tijd. Ook is er het risico op ongewenste bijwerkingen zoals misselijkheid.

Gedrag en psychologische symptomen bij dementie

Een tweede categorie middelen wordt gebruikt om slaap- en/of gedragsproblemen te bestrijden. Ook bij depressiviteit is een behandeling met medicijnen soms mogelijk. Deze zogenoemde niet-cognitieve symptomen van dementie zorgen er vaak voor dat mensen erg veel last hebben van de dementie en kunnen gevaar veroorzaken. Na beoordeling van uw situatie schrijft de arts of psychiater medicatie voor als dat nodig en mogelijk is. Medicijnen kunnen voorgeschreven worden als andere behandelingen (optimaliseren lichamelijke gezondheid, begeleiding, ondersteuning en psycho-educatie van de omgeving) onvoldoende effect geven. De medicijnen die voorgeschreven worden (antidepressiva, antipsychotica en anxiolytica) zijn afhankelijk van de problemen.

Hoe werken medicijnen eigenlijk?

Neurotransmitters zorgen ervoor dat de verschillende delen van de hersenen goed met elkaar communiceren. Ze spelen een rol bij het overbrengen van de signalen van de ene zenuwcel naar de andere. Met medicijnen wordt geprobeerd de communicatie tussen de verschillende hersendelen te verbeteren door tekorten aan neurotransmitters aan te vullen.

Naar de rol van neurotransmitters bij dementie is nog veel onderzoek gaande. Verschillende vormen van dementie vertonen een verschillend tekort aan de neurotransmitters acetylcholine en glutamaat maar ook een tekort van nog een aantal andere neurotransmitters waarvan we de precieze rol nog niet weten. Men denkt dat door deze tekorten de communicatie tussen de zenuwcellen wordt verstoord. Daardoor kunnen veranderingen in het gedrag ontstaan of werken bepaalde denkfuncties minder goed. Deze medicijnen genezen dus niet de beschadiging van de hersenen maar kunnen alleen de gevolgen van de schade beperken.