Mantelzorggroepen

Voor mantelzorgers, de mensen die de directe zorg thuis bieden omdat ze familielid of betrokken zijn, heeft Dimence mantelzorggroepen. Deze worden ook wel partnergespreksgroepen genoemd. Daar treft u lotgenoten die met dezelfde soort problemen te maken hebben als uzelf.

In het kader van voorkómen van problemen is er een voorlichtingsprogramma waar u en uw omgeving informatie kunnen krijgen over ziektebeelden en algemene adviezen in de omgang. Door de begeleiders worden per bijeenkomst verschillende thema’s besproken. Er wordt informatie geboden en ook worden deelnemers uitgenodigd hun eigen ervaringen en emoties te delen. U kunt kennis maken met andere mensen die te maken hebben met dementie. Door het onderling uitwisselen van ervaringen en het geven van adviezen aan elkaar kunt u beter leren omgaan met de situatie. U kunt zich bij uw hulpverlener aanmelden voor deelname aan zo’n groep.