Lewy-body dementie

Bij Lewy-body dementie zorgen abnormale inkapselingen in de zenuwcellen van de hersenen, de Lewy-bodies, voor problemen. Kenmerkend voor de ziekte zijn sterke schommelingen in de achteruitgang van het verstandelijk functioneren.

Symptomen

De ziekte begint met kleine veranderingen in het doen en laten. Vooral problemen met de aandacht vallen op. Later krijgen de patient te maken met verwardheid en gedragsveranderingen. Ook kan hij last krijgen van depressiviteit, wanen en hallucinaties. De mate van deze verschijnselen kunnen van dag tot dag erg verschillen. Ook kunnen er verschijnselen van de ziekte van Parkinson optreden, zoals trillingen, stijfheid, langzame beweging, een gebogen houding en een afwijkende manier van lopen. Meestal ontstaan deze verschijnselen in een later stadium van de dementie.

Oorzaken

De zenuwcellen van de hersenen, vooral in de hersenschors, kampen met abnormale inkapselingen van eiwithoudend materiaal, de zogenaamde Lewy lichaampjes (Lewy bodies). Artsen vermoeden dat deze eiwitten worden afgezet als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een giftige stof.

Het stellen van de diagnose

Bij het onderzoek wordt naast een lichamelijk en neuropsychologisch onderzoek, gebruik gemaakt van een CT-, MRI-scan of SPECT-scan. En daarnaast is het van belang dat de patient langer gevolgd wordt om het beloop beter in beeld te krijgen.

Behandeling

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over bepaalde aspecten van behandeling. Volgens sommige onderzoekers zijn de verschijnselen van parkinsonisme redelijk goed te behandelen, andere onderzoekers achten dit echter niet mogelijk.

De aandacht, de hallucinaties en slaapstoornissen kunnen verbeteren met rivastigmine medicatie. Het effect valt echter niet altijd te voorspellen.

Bij het gebruik van neuroleptica wordt het parkinsonisme in veel gevallen versterkt en zijn gecontraindiceerd bij deze aandoening.