Hulpmogelijkheden

Als er bij een patiënt sprake is van dementie zijn er verschillende vormen van professioneel en vrijwillige hulp beschikbaar. Dat kan zijn praktische hulp, zoals thuiszorg of huishoudelijke hulp. Dat kan hulp zijn in de vorm van informatie en voorlichting, in de bijvoorbeeld in lotgenotengroepen, en in de vorm van dagbesteding.

En, bij het begeleiden van patiënten met dementie waar vaak hulp van meerdere hulpverleners nodig is, is er ook zorgbegeleiding mogelijk. De hulp van die verschillende hulpverleners moet worden afgestemd om te zorgen dat ze elkaar niet in de weg lopen, maar ook niet langs elkaar heen lopen of elkaar tegenwerken.