Gedrag en symptomen

Dementie wordt gekenmerkt door een vaste groep van symptomen. Geheugenstoornissen, beoordelingsstoornissen, desoriëntatie en afasie, apraxie en agnosie. In de loop van het dementeringsproces treden die alle op bij de patiënt.

Daarnaast vind je bij veel dementiepatiënten  ook andere gedragsverschijnselen als onrust of juist verlies aan aandrang om nog iets te doen, passiviteit. Of er is sprake van zwerfgedrag of van sociaal onaangepast gedrag.
Deze gedragsproblemen komen niet allemaal bij elk patiënt voor, maar zijn vaak wel voor een groot deel verantwoordelijk voor de problemen die de omgeving heeft bij de zorg voor de patiënt.