Dwangmatig gedrag

Soms komt het voor dat een dementie-patient dwangmatig gedrag vertoont. Hij kan nog maar aan een ding denken en is daar voortdurend mee bezig. Hij wil bijvoorbeeld steeds de afwas doen, ook als er helemaal niets vuil is. Of hij wil beslist een boodschap doen en koopt steeds hetzelfde. Hij is daar erg moeilijk vanaf te houden. Dwangmatig gedrag is daarin veel sterker dan het zich steeds herhalend gedrag omdat men iets vergeten is. Zoals steeds weer dezelfde vraag stellen. De patient weet soms zelf wel dat hij dwangmatig is, maar dat betekent niet dat hij niet voelt dat hij weer moet afwassen.
Deze dwangmatigheid kan bij meerdere vormen van dementie voorkomen, maar het treedt het vaakst en het heftigst op bij de Fronto-temporale Dementie.

Omgaan met dwangmatig gedrag

Het probleem voor de mantelzorg is aan de ene kant de belasting van het repeterende gedrag en anderzijds het feit dat de patient soms niet bereid is nog andere dingen te doen.

Als het haalbaar is, is het het best om er niet te veel tegenin te gaan.