Diagnostiek

Het zorgvuldig in kaart brengen wat er aan de hand is, gaat vooraf aan een goede behandeling. Vaak worden de eerste veranderingen in het denken en/of gedrag opgemerkt door de sociale omgeving en vraagt de persoon, door schaamte en/of gebrek aan ziekte-inzicht, zelf niet om hulp. Hierdoor is er zowel bij het in kaart brengen van de problemen (diagnostiek) als de behandeling veel aandacht voor de omgeving.

Er zijn verschillende vormen van onderzoek. Soms wordt met een eenvoudig onderzoek al duidelijk wat er met iemand aan de hand is. Het kan ook voorkomen dat er meer onderzoeken nodig zijn.
De huisarts kan in een aantal gevallen het onderzoek zelf verrichten. De huisarts kan ook doorverwijzen voor onderzoek naar Dimence of naar een geheugencentrum of geheugenpoli.