Decorumverlies

Met decorum wordt bedoeld hoe iemand zich voordoet. Hoe hij zich gedraagt in gezelschap. Of hij zijn manieren weet te tonen. Of hij fatsoenlijk weet om te gaan met anderen.
Hoewel daarvoor niet allemaal precieze regels zijn, weet iedereen wel hoe hij zich moet gedragen. Dat hebben mensen van huis uit mee gekregen, al verschilt dat van de ene bevolkingsgroep tot de andere. En van het ene gezin tot het andere.
Met decorumverlies bedoelen we dat iemand zijn manieren verliest en zich niet meer netjes gedraagt. In gezelschap is hij te luidruchtig of zegt hij dingen die niet gepast zijn. Hij stoot iets of iemand om, en vergeet zich te verontschuldigen. Of hij weet zich niet te gedragen op een manier die bij de gelegenheid past. Bij een trouwerij praat hij door de speech van de ambtenaar heen of probeert daarmee in discussie te gaan, bijvoorbeeld.
Decorumverlies kan dus tot genante situaties leiden waarvoor de anderen zich schamen en niet weten wat zij op hun beurt moeten zeggen. Mensen die niet begrijpen waarom de patient dit zo doet, kunnen boos worden. Op hun beurt kunnen zij de patient onheus bejegenen.
Uit de voorbeelden blijkt dat ontremming en decorumverlies soms heel dicht naast elkaar liggen en verwant zijn.
Bij decorumverlies is echter duidelijk dat betrokkene niet meer weet hoe het hoort. Bij ontremming is het, in het begin, meer zo dat de patient zich niet meer goed kan beheersen.

Omgaan met decorumverlies

Voor mantelzorgers kunnen, zoals in bovengenoemde voorbeelden, tenenkrommende situaties ontstaan. Die kun je vermijden door de dementerende nergens meer mee heen te nemen. Maar dan isoleer je de dementerende patient van contacten in de omgeving, met familie. En soms betekent het dat de mantelzorger ook nergens meer komt. Beter is het daarom om de omgeving, familie in te lichten over de dementie en vast aan te kondigen dat je niet steeds voor alle gedrag in kunt staan, maar dat het er nu eenmaal bij hoort. en dat betrokken er door zijn geheugenverlies ook niets aan kan doen.

Vaak zijn mensen in de omgeving dan wel geneigd om het te accepteren en ook een handje te helpen om de ergste ongelukken te voorkomen, door betrokkene even apart te nemen op een moment waarop hij of zij ongelegen dingen zou kunnen doen. Tijdens het jawoord bijvoorbeeld.