Behandelmogelijkheden

De behandelmogelijkheden bij dementie zijn nog beperkt. Er zijn enkele medicijnen die bij de ziekte van Alzheimer bij een deel van de patiënten enig effect hebben.

Verder gaat het bij behandelen vooral om mogelijkheden om de patiënt en de omgeving te helpen hoe om te gaan met de gevolgen van de ziekte. Hoe om te gaan met het verlies aan mogelijkheden. En voor de mantelzorger hoe in te spelen op de steeds veranderende symptomen.

Alleen in de beginfase zijn er nog mogelijkheden voor behandeling van de dementerende zelf. Hoe verder de ziekte vordert, hoe meer behandeling en begeleiding gericht is op de omgeving van de patiënt.