Apraxie

Apraxie heeft te maken met het niet meer kunnen verrichten van alledaagse handelingen. Bijvoorbeeld; aankleden, eten, knoopjes dichtmaken, enz.. Ondanks dat mensen die lijden aan apraxie niet gehandicapt zijn en hun spieren goed werken, kunnen ze de handelingen niet uitvoeren. Iemand trekt bijvoorbeeld zijn broek over zijn hoofd aan alsof het een hemd is of schenkt thee in de suikerpot.
Ook komt het voor dat ze de volgorde van dingen niet meer weten. Ze trekken bijvoorbeeld eerst hun colbert aan en dan pas het overhemd.