Alzheimer

Inleiding

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie (ongeveer 70 % van de gevallen) en kenmerkt zich door een sluipend begin en een langzaam progressief beloop. In de hersenen worden microscopische afwijkingen gevonden die men plaques en tangels noemt. Er wordt in perse universitair centra in het land onderzoek naar de oorzaak gedaan maar tot nu toe is deze nog niet gevonden.

Hoewel de ziekte op oudere leeftijd meer voorkomt kan de aandoening ook al op jongere leeftijd ontstaan. Bij deze laatste vorm speelt mogelijk erfelijkheid een rol.

Symptomen

De aandoening begint met geheugenstoornissen. Aanvankelijk betreft dit vooral de korte termijn, dat wil zeggen de gebeurtenissen die recent hebben plaatsgevonden. Later in het proces worden ook feiten die langer geleden gebeurt zijn vergeten. Daarnaast ontstaan er orientatiestoornissen in tijd en later ook in plaats en persoon. Ook zijn er op den duur problemen met de taal, de praktische vaardigheden en het beoordelen van situaties in het dagelijks leven. Het wordt geleidelijk steeds moeilijker het leven vorm te geven.

Vaak zien we bij de ziekte van Alzheimer zogenaamd facadegedrag, waarbij de dementerende suggereert nog van alles te doen en te kunnen, terwijl dit in de praktijk niet klopt.

Oorzaken

De oorzaak is niet bekend. Wel bekend is dat de hereenschorscellen geleidelijk worden afgebroken. De laatste jaren bestaat steeds meer het vermoeden dat bloedvatafwijkingen (zoals bij de vasculaire dementie) mede een rol spelen in het ontstaan of het beloop van het proces.

Het stellen van de diagnose

Hiervoor bestaan perse test onderzoeken. Bij Dimence laten we de hoeveelheid onderzoeken afhangen van het klinische beeld. Bij een gevorderd stadium zullen we minder onderzoek doen dan bij beginnend beeld. Bij het onderzoek zijn altijd een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog en een sociaal geriater betrokken. Indien het beeld op een abnormale manier verloopt of als het beeld ons onbekend voorkomt, verwijzen we naar een gespecialiseerde neuroloog.

Behandeling

Voor de ziekte is het van belang dat de lichamelijk conditie zo goed mogelijk is. Bestaande ziektes verdienen een goede controle. Bijkomende psychiatrische aandoeningen als depressie, angst of psychose kunnen we behandelen. Goed omgaan met de dementerende is van groot belang en kan geleerd worden met behulp van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Alzheimer medicatie als rivastigmine, galantamine of memantine kan in sommige gevallen helpen. De sociaal geriater heeft hierin een taak.