Algemeen

Bij mensen met een dementie treden vaak gedragsproblemen op. Deze problemen zijn verschillend per patiënt. Sommige gedragsproblemen komen bij ene vorm van dementie meer voor dan bij een andere. Van sommige van de gedragsstoornissen is niet te begrijpen waardoor ze ontstaan. Maar bij andere is het bestaan soms wel verklaarbaar. En als de mantelzorger snapt waar ze vandaan komen, is het ook makkelijker om er mee om te gaan.

Met voorlichting proberen we dus mensen die om gaan met een dementerende zoveel informatie te geven. Zodat ze weten wat ze kunnen verwachten, Als een bepaald verschijnsel dan aan de dag treedt, weet de betrokkene waar het vandaan komt en hoe hij ermee om kan (proberen te) gaan. Als een probleem plotseling optreedt, voelt de omgeving zich machteloos. Als je weet dat het kan en ook weet hoe je kunt reageren, heb je meer controle over de situatie. Het loopt het minder gauw uit de hand.