Afasie

Er kunnen bij vorderende dementie, problemen ontstaan bij het vinden van het goede woord. Iemand kan dingen die hij ziet of hoort niet meer benoemen. Anderen kunnen nog goede zinnen vormen maar hebben er erg veel tijd voor nodig. Ook worden woorden weggelaten of vervormd tot heel andere woorden.

We merken vrij snel op als het om het spreken van de patiënt gaat, als hij een woord niet weet of het verkeerde woord gebruikt. We horen wel dat er iets niet klopt.

Het omgekeerde gebeurt echter ook. De patiënt met dementie herkent woorden die tegen hem gezegd worden niet altijd en snapt daardoor de boodschap niet. Als mantelzorger merkt je dat niet meteen. Maar de patiënt begrijpt iets wat gezegd wordt niet of doet iets niet wat net tegen hem gezegd is. Het is mogelijk dat door de woordvindstoornis de boodschap niet goed binnenkomt.